Brunnsgatan och Västanågatan, ombyggnad

I samband med färdigställande av ny byggnation inom fastigheterna Adjunkten 1 och Adjunkten 2, ska Linköpings kommun rusta upp Brunnsgatan och utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på del av Västanågatan.

Åtgärder

  • Platsbildning: Stensatt platsbildning i korsningen Brunnsgatan/Västanågatan/Vallgatan. Gångbana i väster och öster ramar in platsbildningen.
  • Västanågatan: Separerad gångbana på norra sidan av gatan. Cykeltrafik separerad cirka 20 meter närmast Västravägen, på övrig sträcka cyklar man i blandtrafik. Påverkan på befintlig trafiksignal ska minimeras. Belysningsanläggning byts ut för att samspela med gatans karaktär.

Tidplan

Byggstart etapp 2: 2016-05-02.

 

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 augusti 2016