Gamla Tanneforsvägen, breddning av trottoar

Linköpings kommun och Tekniska verken kommer att utföra gatuarbeten i Gamla Tanneforsvägen mellan Högatan och Skördegatan. Dessa arbeten kommer att starta i augusti och beräknas vara färdiga i december 2016.

Åtgärder

Det som ska göras är att bredda upp trottoaren mellan Högatan och Skördegatan och göra en gång- och cykelväg. Utmed den aktuella sträckan passar vi även på att fräscha upp övergångsställen och busshållplatser. Busshållplatsen Vimarkagatan kommer att flyttas till strax nordväst om Korngatan och utformas som en timglashållplats.

I samband att trottoaren blir gång- och cykelväg så kommer kommunen ta över snöröjning och halkbekämpning på aktuell sträcka.

I samband med att trottoaren breddas kommer även Tekniska verken byta ut sina fjärrvärme- och elledningar utmed sträckan. För de fastigheter som idag saknar en dagvattenservis kommer en sådan att upprättas. I samband med utbytet av ledningar i Gamla Tanneforsvägen kommer även er fjärrvärmeservis bytas ut till fastigheten vilket innebär att vi måste gräva inne på er tomt. Mer information om detta kommer senare.

Tidplan

Arbetena startar i augusti 2016 och beräknas vara färdiga i december 2016.

Kontakt

Byggledare: Henrik Phil, Linköpings kommun, telefon 010-452 29 28.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 augusti 2016