Harvestad, färdigställande i området

Vi påbörjar arbetet med färdigställande av gator, gång- och cykelbanor, grönytor och trädplanteringar i område AoB.

Åtgärder

Gatorna i området kommer toppas med asfalt samt att gångbanor och övergångställen färdigställs. Vägmarkering av typ målning och skyltning kommer att utföras. Plantering av gatuträd och grässådd sker längs Nybrovägen, Hembygdsvägen och Ivar Samuelssons gata samt anläggande av parkmiljö. Även träd och buskar i naturmark och längs Brokindsleden (länsväg 687) kommer att planteras.

Tidplan

Arbetet kommer att starta i mitten av augusti 2016 och pågå till juni 2017.

2017
April-maj: Parken, plantering och sådd.
Byggnation växtbäddar, gång- och cykelbana på Högbacksgatan.

Maj: Asfaltering gator.
Avskärande dike i naturmark söder om Klockstapelgatan.

Maj-juni: Byggnation av upphöjda passager över Hembygdsvägen och Nybrovägen.
Plantering av gatuträd på Högbacksgatan.

Juni: Utrustning i parken.

Juni: Asfaltering av gator vecka 23.

Kontakt

Projektledare: Linnéa Zenkert, Linköpings kommun, tel: 013-20 61 33

Byggledare: Alexander Shahabi, WSP, tel: 010-722 59 59

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 maj 2017