Hospitalstorget, ombyggnad av torget och angränsande gator

Nygatan och Hospitalstorget ska rustas upp och bli en attraktiv gata och mötesplats.

Projektet ska bidra till att bredda city åt söder och lyfta fram Nygatan och Hospitalstorget. Idag uppfattas området mycket som en baksida.

Ombyggnationen ska även bidra till att förbättra områdets tillgänglighet samt stärka medborgarnas upplevelse av trygghet i det offentliga rummet.

Åtgärder

Nygatan

Nygatan utformas som en torggata utan kantstenar och får nya ytskikt av bågsatt smågatsten och granithällar. Parkeringsplatserna tas bort och ersätts med möbleringsyta med cykelparkeringar och soffor.

Stora Badstugatan

Stora Badstugatan får ny beläggning av bågsatt smågatsten. Belysningen byts ut till stolpbelysning av äldre karaktär. 

Hospitalstorget

Torget får nya ytskikt av betongmarkplattor, marktegel och smågatsten. Fyra större planteringsytor med perenner och träd kommer anläggas och i anslutning till dessa, sittplatser i form av soffor och väl tilltagna sittdäck av trä.

Torget får konstnärlig utsmyckning bestående av sex stycken djurskulpturer skapade av konstnärinnan Eva Fornåå samt en fontän i form av en täckt vattenränna med fontänmunstycken.

Illustrationer

Vy från Bokhållaregatan

Vy mot sydost

Nattvy

Tidplan

Arbetena beräknas påbörjas under oktober 2016 och avslutas i december 2017.

Under vissa tidpunkter kommer det bli begränsad framkomlighet.

Välkommen att kontakta vår kundtjänst för frågor till något av förvaltningens kontor: bygglovskontoret, kommunlantmäteriet, miljökontoret och teknik- och samhällsbyggnadskontoret.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 oktober 2016