Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kunskapslänken/Haningeleden byggs om

Nu breddar vi bron och bygger om vägarna för bil, gång- och cykeltrafik.
Byggtiden sträcker sig från augusti 2017 till september 2018.

Vad ska hända?

Nu påbörjar vi arbetet med att bygga om infrastrukturen på Kunskapslänken. För att öka framkomligheten och tillgängligheten samt för att säkerställa trafiksäkerheten ska vi bland annat:

  • Bredda befintlig bro.
  • Bygga om befintlig gata och busshållplats.
  • Bygga om gång- och cykelväg.
  • Installera ny belysning.

Under byggtiden kommer vi att behöva skapa temporära vägar för byggtrafik. Den befintligt busshållplatsen tas ur drift. Vissa parkeringar behöver vi också ta i anspråk (grusplan).

När gör vi detta?

Arbetet påbörjas i mitten av augusti 2017 och beräknas vara klart i början av september 2018.

Vilka gör detta?

Projektchef/Platschef Bro: Joakim Sörenby, Svevia, tel: 036-15 14 13
Projektchef/Platschef Mark: Adrian Ahrling, Svevia, tel: 013-24 2614
Arbetsledare Bro och Mark: Niklas Höglund, Svevia, tel: 013-24 46 08
Byggledare Bro och Mark: Björn Magnusson, WSP, tel: 010-722 64 47
Projektledare El-system: Richard Hallin, Tekniska verken Linköping Nät, tel: 013-20 80 00
Projektledare Bro och Mark: Joacim Gustavsson, Linköpings kommun, tel: 013-20 60 00

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

E-post:
Skicka e-post till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 augusti 2017