Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Flytt av landningsbanan vid Saab

I samband med att Saab ansöker om nytt miljötillstånd, kommer Saab också ansöka om att flytta landningsbanan 600 meter österut. Om landningsbanan flyttar österut innebär det samtidigt att riksväg 35 vid flygplatsen måste få en annan dragning.

En flytt av landningsbanan skulle innebära mindre buller och därmed billigare bullerskyddsåtgärder samt minskade risker. Förutom detta skulle det ge ökade exploateringsmöjligheter framförallt i Kallerstad, Stångebro och Tannefors, i samband med Ostlänkens byggande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 augusti 2016