Linghem, Manstorp - utbyggnad av bostadsgator

Kommunens arbete omfattar utbyggnaden av den sista etappen av området Manstorp i Linghem. Utbyggnaden innefattar gator, GC-vägar, trädplanteringar och utförs samordnat med utbyggnaden av VA, fjärrvärme och el/opto som utförs av Tekniska verken.

Åtgärder

Detaljplanen (Detaljplan för del av Gällstad 1:78 m fl vid Manstorp i Linghem) vann laga kraft den 30 mars 2006. Detaljplanen har hittills byggts ut i 2 etapper.  Nu bygger vi ut den gatu- och parkmark som ännu inte är utbyggd i detaljplaneområdet.

Projektet omfattar inte den lekplats som är planerad i området. Gatorna beläggs endast med AG och toppningen av gator utförs då merparten av tomterna bebyggts. Byggnationen av hus beräknas kunna påbörjas hösten 2016.

Tidplan

Arbetet påbörjas i början av oktober 2015 och beräknas klart i augusti 2016. Hösten 2016 kommer byggnation av olika hustyper påbörjas i området.

Kontaktpersoner

Byggledare: Magnus Hamnér, Tyréns, tel 010-452 39 19

Projektledare: Peter Rexfalk, Linköpings kommun, tel: 013-20 64 00

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 juni 2016