Linnégatan/Snickaregatan, korsningen byggs om

Under sommaren och hösten 2017 byggs korsningen Linnégatan/Snickaregatan om. Syftet är att hastighetssäkra korsningen samt att prioritera gång-och cykeltrafiken.

Åtgärder

För att förstärka känslan av ett gaturum på de oskyddade trafikanternas villkor byggs korsningen om till en upphöjd korsning. Det blir avvikande beläggning av betongmarksten och anslutande ramper. Vägbanebredden och svängradier minskas för Linnégatan där gående korsar gatan.

Tidplan

Arbetena påbörjas under vecka 24 och avslutas vecka 41.
Under vissa tidpunkter kommer det bli begränsad framkomlighet.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 juni 2017