Östgötagatan, ledningsarbeten och nya cykelfält

Tekniska verken byter vattenledningar och förbättrat belysning. Linköpings kommun anlägger nya cykelfält.

Åtgärd

Linköpings kommun och Tekniska verken kommer utföra arbeten längs Östgötagatan, på sträckan mellan Gustav Adolfs-rondellen till korsningen med Sveagatan.

Tekniska verken bygger ut dagvattenledningen, lägger om befintlig vattenledning, rustar upp belysningen och förbereder för opto (kabel för bredband via fiber).

Linköpings kommun anlägger nya cykelfält i röd asfalt i befintlig körbana som ett pilottest. Körbanan smalnas av som en hastighetsdämpande åtgärd och trottoarerna beläggs med marksten.

Enkätundersökning

VTI genomför en för- och efterstudie på uppdrag av Linköpings kommun kring cyklisters situation längs denna sträcka. Genom enkätundersökningen vill vi ta reda på hur cyklisterna upplever framkomlighet och säkerhet där idag samt när arbetet är klart. Vi skulle bli mycket tacksamma om du som cyklar där tar dig tid att fylla i den.

Tidplan

Arbetet kommer att starta under oktober månad med Tekniska verkens grävarbeten. Efter nyår startar arbetet med nya cykelfält och åtgärder i körbanan. Arbetena beräknas vara klar i maj 2017.

Kontakt

Projektledare Linköpings kommun: Elna Hammarström, tel. 013-20 89 42

Välkommen att kontakta vår kundtjänst för frågor till något av förvaltningens kontor: bygglovskontoret, kommunlantmäteriet, miljökontoret och teknik- och samhällsbyggnadskontoret.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 september 2016