Raoul Wallenbergs plats rustas upp

Under hösten 2017 genomgår hela Raoul Wallenbergs plats en ordentlig upprustning. När den nya körsbärslunden blommar i vår är det dags för invigning!

Vad ska hända?

Raoul Wallenbergs plats ingår i stadens ”kultur- och parkstråk”, som går från Järnvägsstationen och vidare förbi ett flertal kulturinstitutioner i innerstaden, bland annat Östergötlands museum och Östgötateatern.

Det är parkytan mellan Vasavägen-Gråbrödragata-Vasavägen och fram till gränsen mot Östgötateatern som ska rustas upp med för att bli en attraktiv plats för möten.

  • Kulturvärden och stråk bevaras och förstärks.
  • I den centrala delen förnyas växtmaterial och spegeldammens botten renoveras.
  • I den södra delen anläggs nya planteringar med perenner och vårblommande körsbärsträd.
  • Sittplatser i form av bänkar och soffor placeras med olika utblickar och varierande tillgång till sol respektive skugga.
  • Parken förses med ny belysning med ett formspråk och ljus som harmonierar och skapar trivsamhet.

När gör vi detta?

Byggstart vecka 37-38 2017.

Arbetet beräknas vara klart i december 2017. Invigningen planeras till våren 2018.

Vilka gör detta?

Kommunens kontaktperson i byggprojektet:

Linnéa Zenkert


Projektledare

Stadsmiljökontoret

Telefon:

013-20 61 33

Byggledare: Gunnar Stenberg
Entreprenör: Green Landscaping

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt:.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 november 2017