Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Skäggetorp - Upplevelsestig i Fornparken

Vi bygger en naturstig som erbjuder en upplevelse av naturen och information om våra eklandskap.

Vad ska hända?

Fornparken i Skäggetorp är som ett eklandskap i miniatyr med allt från riktigt gamla grova ekar till unga. Här finns blommande buskar, gräsmarker och fornlämningar.

En upplevelsestig ska anläggas i Fornparken. Upplevelsestigen kommer att bestå av en promenadslinga med ett antal stationer där besökaren genom enklare aktiviteter får vetskap om vad man kan se och uppleva i eklandskapet.

Upplevelsestigen ska på ett lekfullt sätt öka kunskapen om eklandskapet och dess värden. Stigen är tänkt att fungera som en ”dörröppnare” som kan inspirera till flera besök i Linköpings tätortsnära natur.

När gör vi detta?

Anläggningsarbete av promenadslingan påbörjas i februari. Stationer och utrustning beräknas monteras under maj-juni.

Upplevelsestigen beräknas vara helt klar i augusti 2018.

Vilka gör detta?

Kommunens kontaktperson:

Linnéa Zenkert

Projektledare Stadsmiljökontoret


Telefon: 013-20 61 33

Entreprenör: Wilzéns Byggtjänst AB och Ecocom

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 maj 2018