Storgatan byggs om vid Akilles

Vi bygger om Storgatan utanför parkeringshuset Akilles och hela sträckan mellan de två korsningarna. Under byggtiden kommer minst ett körfält i vardera riktning vara öppen, men var beredd på köbildning.
Bygget planeras vara klart i slutet av juni 2018.

Det grävs en hel del när idéer blir verklighet. Linköping är mitt i den största stadsomvandlingen någonsin. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för en trivsam, trygg och mångskiftande innerstad och satsar på resurseffektivitet och långsiktig hållbarhet.

För att komma dit behöver vi gräva och bygga. Vi förstår att det ibland kommer att bli tålamodsprövande störningar. Men det är viktigt att komma ihåg att det handlar om att det ska bli ännu bättre för alla som lever och verkar just här i Linköping.

När det gäller gatorna intill parkeringshuset Akilles, det är framförallt Storgatan som förändras.

Åtgärder

 • En körfil för bilister och en fil för kollektivtrafik – i vardera riktning.
 • Bredare cykelbanor och bättre gångstråk.
 • Ny övergång för cyklister och gående.
 • Ny trafikkorsning som leder över till Akilles planerade nya infart på kortsidan av huset, på Västra vägen.
 • I samband med att gatan byggs om kommer Tekniska verken att förnya sitt ledningsnät.

Så tar du dig fram lättast

 • Har du möjlighet är det allra bästa att cykla eller gå förbi under tiden som grävarbetet pågår.
 • Bussar kommer att gå som vanligt längs sträckan, men hållplatserna är stängda.
 • Trafik till och från fastigheterna kommer att vara möjlig men räkna med att det kan ta något längre tid.

Parkeringshuset Akilles

Från maj och knappt ett år framåt byggs parkeringshuset Akilles på med två våningar. Minst 230 parkeringsplatser kommer att vara tillgängliga under hela byggtiden. Lite senare under 2018 börjar byggarbetet med en smal huskropp för centrumändamål på fasaden mot Storgatan.

Bägge infarterna till Akilles är öppna, men infarten vid Storgatan når du bara direkt om du kör via Drottninggatan eller Storgatan. Om du färdas från andra hållet (exempelvis via Malmslättsvägen) så rekommenderar skyltningen vid korsningen att du tar infarten på Gröngatan.

Kontakt:

Fredrik Johansson Edoff, produktionschef Skanska: 070-592 39 06

Per Lidstedt, byggledare Linköpings kommun: 010-505 48 86

Daniel Jirlund, projektledare Linköpings kommun: 013-20 53 17

Jonas Jakobsson, projektledare Tekniska Verken VA:  013-20 83 76

Lars Jigred, projektledare Tekniska Verken FJ:  013-20 92 79

Robert Lind, projektledare Tekniska Verken El: 013-208359

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 juni 2017