Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Storgatan byggs om vid Akilles

Vi bygger om Storgatan utanför parkeringshuset Akilles och hela sträckan mellan de två korsningarna. Under byggtiden kommer minst ett körfält i vardera riktning vara öppen, men var beredd på köbildning.
Bygget planeras vara klart i slutet av juni 2018.

Det grävs en hel del när idéer blir verklighet. Linköping är mitt i den största stadsomvandlingen någonsin. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för en trivsam, trygg och mångskiftande innerstad och satsar på resurseffektivitet och långsiktig hållbarhet.

För att komma dit behöver vi gräva och bygga. Vi förstår att det ibland kommer att bli tålamodsprövande störningar. Men det är viktigt att komma ihåg att det handlar om att det ska bli ännu bättre för alla som lever och verkar just här i Linköping.

När det gäller gatorna intill parkeringshuset Akilles, är det framförallt Storgatan som förändras.

Åtgärder

 • En körfil för bilister och en fil för kollektivtrafik – i vardera riktning.
 • Bredare cykelbanor och bättre gångstråk.
 • Ny övergång för cyklister och gående.
 • Ny trafikkorsning som leder över till Akilles planerade nya infart på kortsidan av huset, på Västra vägen.
 • I samband med att gatan byggs om kommer Tekniska verken att förnya sitt ledningsnät.

Så tar du dig fram lättast

 • Har du möjlighet är det allra bästa att cykla eller gå förbi under tiden som grävarbetet pågår.
 • Bussar kommer att gå som vanligt längs sträckan, men hållplatserna är stängda.
 • Trafik till och från fastigheterna kommer att vara möjlig men räkna med att det kan ta något längre tid.

Akilles och alternativa parkeringsmöjligheter

Från maj 2017 byggs parkeringshuset Akilles på med två våningar. Så många parkeringsplatser som möjligt kommer att vara tillgängliga under hela byggtiden. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2018, då vidtar byggarbetet med en smal huskropp för centrumändamål på fasaden mot Storgatan.

In- och utfarten vid Storgatan är stängd. Den nya entrén, på kortsidan av huset, öppnades 6 november 2017 och nås via Västra vägen. Tänk på att det under en del av byggtiden kommer att vara avspärrat så att det inte går att nå Västra vägen direkt från Storgatan, se körvägar via kartan ovan.

Entrén på Gröngatan är stängd från 16 november 2017 och öppnar till hösten.

Alternativ till Akilles under byggtiden kan till exempel vara Cupolen. Där finns det planer på att bygga ett låst cykelhus. De som vill kan då cykla sista biten till jobbet.

På Folkungavallen finns en grusplan med cirka 200 parkeringsplatser.

Mer centralt har parkeringshuset Druvan på Nygatan oftast gott om lediga platser.

Observera att parkeringsplatsen Eddan stängde för gott den 28 augusti 2017.

Kontakt:

Fredrik Johansson Edoff, produktionschef Skanska: 070-592 39 06

Per Lidstedt, byggledare Linköpings kommun: 010-505 48 86

Daniel Jirlund, projektledare Linköpings kommun: 013-20 53 17

Jonas Jakobsson, projektledare Tekniska Verken VA:  013-20 83 76

Lars Jigred, projektledare Tekniska Verken FJ:  013-20 92 79

Robert Lind, projektledare Tekniska Verken El: 013-20 83 59

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

E-post:
Skicka e-post till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 januari 2018