Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

T1/Valla, gång- och cykelväg genom Vallaskogen

Kommunen planerar att anlägga en gång- och cykelväg genom Vallskogen, mellan Kunskapslänken och Trumslagaregatan. Detta görs genom att bredda upp och asfaltera delar av befintlig militärväg samt tillföra belysning.

Det är en åtgärd som leder till att fler kommer kunna röra sig säkert och tryggt mellan arbete, bostad, nöjen och fritidsaktiviteter.

I samband med projekteringen så har kommunen träffat representanter från Valla ponnyklubb, Bryggaregården och Friluftsmuseet Gamla Linköping för att kartlägga behov och önskemål. Det har bland annat lett till att vi möjliggör för Ponnyklubben att även framöver kunna rida genom skogen. Kommunen har fortlöpande dialog med kommunekologen eftersom projektet berör naturfrågor samt att de har bra kunskaper om hur skogen nyttjas och av vem.

Efter att synpunkter uppkommit kring projektet, bland annat från skola och boende i området, behandlas nu dessa av kommunen och dialog pågår. 

Henrik Lamberthz

Projektledare Stadsmiljökontoret

Skicka e-post till Henrik

E-post: Henrik.Lamberthz@linkoping.se

Telefon: 013-20 67 32

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 maj 2018