Trädgårdsföreningen, ombyggnad av Wallenbergs entré

I samband med ombyggnationen av Lasarettsgatan anläggs en ny entré till Trädgårdsföreningen.

Den nya entrén får ett tydligt entrémotiv med koppling till den norra entrén mot Drottninggatan. Gestaltningen ska förstärka parkens historiska karaktär och den mer skogslika karaktären i Trädgårdsföreningen norra del. Ombyggnationen omfattar även en ny anslutande väg upp till Belvederen samt en tillgänglig gångstig ner till Magnolialunden

Åtgärder

  • Nya planteringsytor med perenner och träd.
  • Ny mönsterlagt yta av granit mot Lasarettsgatan.
  • Nytt järnstaket med liknande utformning som befintligt staket mot Drottninggatan.
  • Nya granitmur och trappa.
  • Upprustning av ytan kring Bigården.
  • Ny tillgänglighetsanpassad gångväg till Magnolialunden.
  • Ny anslutande väg till Belvederen.

Tidplan

Arbetena påbörjas under augusti 2016 och avslutas under november 2016. Under vissa tidpunkter kommer det bli begränsad framkomlighet för gående.

Välkommen att kontakta vår kundtjänst för frågor till något av förvaltningens kontor: bygglovskontoret, kommunlantmäteriet, miljökontoret och teknik- och samhällsbyggnadskontoret.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 juli 2016