Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brokindsleden - ny gång- och cykelsträcka

Vi bygger en sträcka med ny tunnel och väg för gång- och cykeltrafik.

Vad ska hända?

Vi bygger en gång- och cykeltunnel under Vårdsbergsvägen och en gång- och cykelväg längs Brokindsleden mellan Vårdsbergsvägen och Ekholmsvägen.

Under byggtiden kommer befintlig gång- och cykelväg söder om Vårdsbergsvägen att vara avstängd. Omledningsväg är befintlig gång- och cykelväg mellan Värmevägen och Tallholmsvägen, se karta.

När gör vi detta?

Byggstart i mars 2018. Arbetet beräknas vara färdigt i december 2018.

Vilka gör detta?

Kommunens kontaktperson:

Daniel Jirlund

Projektledare

Stadsmiljökontoret

Telefon:

013-205317

E-post: daniel.jirlund@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 februari 2018