Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beställ programsamrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ programsamrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se