Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Beställ programsamrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Skicka e-post till Beställ programsamrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se