Östra Harg - Harg 1:1, del av

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, del av Harg 1:1 i Östra Harg

Syftet och motivet till upphävandet är att omgivande bebyggelse utanför planområdet inte är reglerad i plan och har i tidigare bygglovgivning beviljats en boendeyta som överskrider den byggrätt som finns i aktuell detaljplan. Ett upphävande innebär att framtida bygglovspliktiga åtgärder kommer att prövas med bygglov direkt enligt plan- och bygglagen utan de restriktioner som nuvarande detaljplan har.

Beslut om upphävande

Samråd pågick 29 augusti - 18 september 2016. Planen upphävdes av samhällsbyggnadsnämnden den 19 oktober 2016 § 300. Det justerade protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla i Stadshuset den 3 november 2016. 

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Tommy Berglund

Planarkitekt

Telefon:

013-20 67 52

E-post: Tommy.Berglund@linkoping.se

Planskede

Beslut om upphävande. Upphävande av detaljplanen handlagd med förenklat standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).

Dokument

Planområde

Område där detaljplan upphävs

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 juni 2017