Östra Harg - Harg 1:1 del av

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, del av Harg 1:1 i Östra Harg

Syftet och motivet till upphävandet är att omgivande bebyggelse utanför planområdet inte är reglerad i plan och har i tidigare bygglovgivning beviljats en boendeyta som överskrider den byggrätt som finns i aktuell detaljplan. Ett upphävande innebär att framtida bygglovspliktiga åtgärder kommer att prövas med bygglov direkt enligt plan- och bygglagen utan de restriktioner som nuvarande detaljplan har.

Beslut om upphävande

Samråd pågick 29 augusti - 18 september 2016. Planen upphävdes av samhällsbyggnadsnämnden den 19 oktober 2016 § 300. Det justerade protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla i Stadshuset den 3 november 2016. 

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Tommy Berglund

Planarkitekt

Telefon:

013-20 67 52

E-post: Tommy.Berglund@linkoping.se

Planskede

Beslut om upphävande. Upphävande av detaljplanen handlagd med förenklat standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).

Dokument

Planområde

Område där detaljplan upphävs

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 december 2017