Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Innerstaden - Detektiven 19

Detaljplan i Innerstaden för Detektiven 19 (KFUM-huset)

Planområdet är fastigheten Detektiven 19. Detaljplanens syfte är att bevara befintligt centrumhus från 1960-talet, samt möjliggöra nybyggnad av ett bostadshus med en höjd som varierar mellan 10 - 11 våningar. Den nya bebyggelsen medför en tydlig förtätning av stadsbilden som här gestaltas med ett nytt punkthus – "ett bostadstorn". Detaljplanen möjliggör byggelse med bostäder och kommersiella lokaler för kontor, handel och skolverksamhet. Fastighetens centrala läge motiverar att olika verksamheter finns i de båda nedre våningsplanen. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplaner.

Granskning genomförd

Samråd pågick 16 februari – 15 mars 2016.  Informations- och samrådsmöte hölls den 2 mars 2016. Granskning pågick 10 januari - 6 februari 2018.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Roger Stigsson

Planarkitekt Plankontoret

Skicka e-post till Roger

E-post: Roger.Stigsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 61 10

Planskede

Granskning genomförd. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

 Planområde

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 februari 2018