Linghem - Himna 11:226

Detaljplan i Linghem för Himna 11:226 m.fl. (Ica Himnahallen)

I och med att Linghem växer är det viktigt att ortens centrum följer med i utvecklingen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Ica Supermarket som är en del av Linghems centrum med 500 kvm samt anordna ytterligare parkeringar som täcker kundbehovet. Området är idag planlagt för centrumverksamhet vilket innebär att ingen avvikelse sker genom den nya planläggningen.  Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan, Fördjupad översiktsplan för Linghem (2011).

Granskning genomförd

Samråd pågick 5 december 2016 - 16 januari 2017. Informations- och samrådsmöte hölls den 15 december 2016. Granskning pågick 24 april - 14 maj 2017.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Frida Lindebäck

Planarkitekt Plankontoret

Skicka e-post till Frida

E-post: Frida.lindeback@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 17

Planskede

Granskning genomförd. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Skicka e-post till Beställ samrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 september 2018