Innerstaden - Innerstaden 1:11 m.fl. (ny simhall)

Detaljplan i Innerstaden för del av Innerstaden 1:11 m.fl. (ny simhall)

Detaljplanen säkerställer plats för en ny simhall i anslutning till Tinnerbäcksbadet och en blivande del av innerstaden. I planen avsätts plats för en evenemangs- och angöringsyta av torgkaraktär. Planen ger också förutsättningar att skapa ett rekreationsstråk intill badsjön där Tinnerbäcken förläggs i en öppen bäckfåra. Detaljplanen är den första av flera planetapper för Folkungavallen. Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och med miljöbalken kap. 3, 4 och 5. Eftersom planen medger en ny sträckning av Tinnerbäcken i ett öppet läge bedöms den medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför gjorts i planarbetet.

Granskning genomförd

Samråd pågick 16 januari – 27 februari 2017. Informations- och sam­rådsmöte hölls den 6 februari 2017. Granskning pågick 7 juni - 17 augusti 2017.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.
 
Erik Adolfsson

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 61 65

E-post: Erik.Adolfsson@linkoping.se

 

Planskede

Granskning genomförd. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ samrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 augusti 2017