Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Östra Valla - Valla 1:6 (Fridtunaparken m.m.)

Detaljplan i Östra Valla för del av Valla 1:6 m.fl. (Fridtunaparken m.m.)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra upplåtande av Fridtunaparken som skolgård dagtid samt att möjliggöra en utbyggnad av det underjordiska garage vilket har planlagts för i detaljplan i Östra Valla för Industrin 1 m.fl. (Wahlbecks företagspark).
 
Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

Granskning

Granskning pågår 26 februari - 25 mars 2018.

Samråd pågick 13 februari - 27 mars 2017. Information- och samrådsmöte hölls den 27 februari 2017.

Granskningshandlingarna finns under granskningstiden utställda på entréplan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45, under kontorstid (vardagar 08.00-17.00), och på Medborgarkontoret City på stadsbiblioteket.

Synpunkter eller frågor?

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen, via brev eller e-post, till samhällsbyggnadsnämndens diarium senast den 25 mars 2018.

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

E-post: Skicka e-post till samhällsbyggnadsnämndens diarium

E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Sara Bergström

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 54 54

E-post: Sara.E.Bergstrom@linkoping.se

Planskede

Granskning. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument 

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ samrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

 Planområde

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 februari 2018