Ryd - Ostbrickan 2 ändring av detaljplan

Ändring av detaljplan i Ryd genom tillägg till SPL 461, södra delen av Ostbrickan 2

En ny detaljplan tas fram för den norra delen av Ostbrickan 2 som föreslår förtätning av bostäder. Parallellt med detta tas samtidigt denna ändring av befintlig detaljplan fram för de södra delarna av Ostbrickan 2. Ändringen av befintlig detaljplan är en tillfällig åtgärd för att underlätta planens tolkning och kunna medge mindre komplettering i väntan på att ny detaljplan tas fram för de södra delarna av fastigheten tillsammans med området kring Malmslättsvägen. Ändring av detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan Översiktsplan för staden Linköping (2010).

Granskning genomförd

Samråd pågick 8 december 2016 - 19 januari 2017. Samrådsmöten i form av öppet hus hölls den 14 december, 19 december 2016 och 16 januari 2017. Granskning av detaljplan pågick 31 maj - 5 juli 2017.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst.

Kundtjänst

Skicka e-post till Kundtjänst

E-post: moskundtjanst@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 00

Planskede

Granskning. Ändringen av detaljplan handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Skicka e-post till Beställ samrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Planområde

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 oktober 2017