Ekholmen - Planprogram

Planprogram i Ekholmen för Norra Ekholmen

I planprogrammet föreslås ett tillskott på cirka 950 bostäder i Norra Ekholmen, varav 50-70 enbostadshus, och resten flerbostadshus med en blandning av bostadsrätter och hyresrätter. Därtill föreslås en mängd lokalyta med huvudsaklig koncentration till bottenvåningarna längs Järdalavägen. Den nya bebyggelsen koncentreras helt och hållet till marken mellan befintlig bebyggelse och Brokindsleden/Ekholmsvägen. Markparkeringar ersätts av en blandning av underjordisk parkering, parkeringsdäck och parkeringshus.

Samråd

Samråd pågår 6 november - 17 december 2017. 

Samrådshandlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45, under kontorstid (vardagar 08.00-17.00), och på Medborgarkontoret City på stadsbiblioteket.

Informations- och sam­rådsmöte

Tid: onsdag 15 november och tisdagen 21 november 2017 klockan 18:30

Plats: Ekholmsskolan, Ekholmsvägen 48

Synpunkter?

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen, via brev eller e-post, till samhällsbyggnadsnämndens diarium senast den 2017-12-17.

E-post: Skicka e-post till samhällsbyggnadsnämndens diarium

E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Peter Tomtlund

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 73 27

E-post: Peter.Tomtlund@linkoping.se

Planskede

Programsamråd. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 november 2017