Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekholmen - Planprogram

Planprogram i Ekholmen för Norra Ekholmen

I planprogrammet föreslås ett tillskott på cirka 950 bostäder i Norra Ekholmen, varav 50-70 enbostadshus, och resten flerbostadshus med en blandning av bostadsrätter och hyresrätter. Därtill föreslås en mängd lokalyta med huvudsaklig koncentration till bottenvåningarna längs Järdalavägen. Den nya bebyggelsen koncentreras helt och hållet till marken mellan befintlig bebyggelse och Brokindsleden/Ekholmsvägen. Markparkeringar ersätts av en blandning av underjordisk parkering, parkeringsdäck och parkeringshus.

Samråd

Samråd pågick 6 november - 17 december 2017Information- och samrådsmöte hölls den 21 november  2017.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Peter Tomtlund

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 73 27

E-post: Peter.Tomtlund@linkoping.se

Planskede

Programsamråd genomfört. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 december 2017