Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Djurgården - Smedstad 1:4 m.fl.

Detaljplan i Djurgården för Smedstad 1:4 m.fl.

Detaljplanen säkerställer en utbyggnad av stadsdelen Djurgården. Detaljplanen ger förutsättningar för ca 2500 bostäder samt service och verksamheter i en stadsstruktur där naturen integreras. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan och med miljöbalken kap. 3, 4 och 5. Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför genomförts.
 

Samråd

Samråd pågår 18 juni - 30 september 2018

Samrådshandlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45, under kontorstid (vardagar 08.00-16.00), och på Medborgarkontoret City på stadsbiblioteket.

Välkomna på informations- och samrådsmöte/öppet hus

Tid: 28 augusti och 11 september kl. 17.30 – 20.00 (presentation hålls 18.30)

Plats: Djurgårdsgatan 4

Synpunkter?

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen, via brev eller e-post, till samhällsbyggnadsnämndens diarium senast den 30 september 2018.

samhällsbyggnadsnämndens diarium

Skicka e-post till Lämna synpunkter på detaljplanen

E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Åsa Westergren

Planarkitekt Plankontoret

Skicka e-post till Åsa

E-post: Asa.Westergren@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 63

Planskede

Samråd. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 juni 2018