Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekängen - Stensätter 1:369

Detaljplan i Ekängen för Stensätter 1:369 m.fl.

Planförslaget medger byggnation av småbostäder och förskola. Antalet bostäder som föreslås är cirka 37 i form av friliggande villor, par- eller kedjehus. Antalet förskoleplatser som möjliggörs är cirka 120 platser. I förslaget har även utrymme säkerställts för dagvatten-, gång- och cykelstråk som förberedelse inför planerad utbyggnad av Ekängen centrum. Planförslaget är förenligt med den fördjupade översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad som vann laga kraft 2013.

Samråd genomfört

Samråd pågick 30 januari – 20 februari 2017. Informations- och sam­rådsmöte hölls den 9 februari 2017.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Ali Hajar

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-26 32 14

E-post: Ali.Hajar@linkoping.se

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 november 2017