Garnisonen - Smedstad 1:24

Detaljplan i Garnisonen för del av Smedstad 1:24 m.fl. (Södra Ekkällan, kvarter 6 och 9)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya stadskvarter för bostäder, centrumverksamhet samt skola/förskola. Planförslaget innehåller ca 450 lägenheter samt en förskola för ca 120 barn. Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan för staden antagen 2010.

Samråd

Samråd pågick 14 juli - 5 september 2016. Informations- och sam­rådsmöte hölls den 24 augusti 2016.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Lisa Setterdahl

Planarkitekt

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-26 32 68

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 november 2016