Innerstaden - del av Innerstaden 1:1

Detaljplan för del av Innerstaden 1:1 (Trädgårdsföreningen). Samråd pågår 8 september - 30 september 2016.

Detaljplanen avser ett mindre markområde i hörnet mellan Lasarettsgatan och Sandbäcksgatan. Detaljplanen syftar till att överlåta cirka 700 kvm mark från fastigheten Innerstaden 1:4 till Innerstaden 1:1. Marken som planeras att överlämnas innehar idag bestämmelsen "park" men genom den nya detaljplanen kommer marken att planläggas som kvartersmark för friluftsliv (utan möjlighet till camping). Därefter görs en fastighetsförrättning som möjliggör överlåtandet av mark till Innerstaden 1:1.

Samråd

Samråd pågår 8 september - 30 september 2016. 

Samrådshandlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45, under kontorstid (vardagar 08.00-17.00) och på Medborgarkontoret City på stadsbiblioteket.

Frågor eller synpunkter?

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen, via brev eller e-post, till samhällsbyggnadsnämndens diarium senast den 30 september 2016.

E-post: Skicka e-post till samhällsbyggnadsnämndens diarium

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Liridon Tetaj

Planarkitekt

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-29 46 51

Planskede

Samråd. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 september 2016