Ljungsbro - Adamstorp 1:4

Detaljplan i Ljungsbro för Adamstorp 1:4 m.fl. (före detta trädgårdsmästeriet)

Detaljplanen möjliggör att fastigheten Adamstorp 1:4 som tidigare använts för handelsträdgård kan bebyggas med ca 60 lägenheter fördelade på sex flerbostadshus i två till fyra våningar.  För de privata småhusfastigheterna Adamstorp 1:49 och 1:13 införs bestämmelser som reglerar hur fastigheterna får bebyggas. Detaljplanen är förenlig med den fördjupade översiktsplanen för Ljungsbro och Berg.

Samråd

Samråd pågår 13 juni  - 26 augusti 2016. 

Samrådshandlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45, under kontorstid (vardagar 08.00-17.00, juni - augusti 8.00-16.00) och på Medborgarkontoret City på stadsbiblioteket.

Informations- och sam­rådsmöte

Tid: tisdag 21 juni 2016, klockan 18:30

Plats: Folkets park, Ljungsbro, Skarpåsenvägen 13.

Synpunkter?

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen senast den 26 augusti 2016.

E-post: Skicka e-post till samhällsbyggnadsnämndens diarium

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta planhandläggare.

Mikael Klingefjord

Projektledare

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-26 38 48

Planskede

Samråd. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016