Ljungsbro - Björkö 3:31 m.fl.

Detaljplan i Ljungsbro för Björkö 3:31 m.fl.

Detaljplaneförslaget medger cirka 160 bostäder i form av par-, radhus och friliggande villor i två våningsplan. I förslaget inryms även flerbostadshus i 3-4 våningar längs med Hällestadsvägen. Bostäderna som föreslås i planförslaget genererar ett behov av en förskola med plats för 140 barn. I planförslaget inryms därför även en förskola.

Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

Samråd

Samråd pågår 5 februari - 18 mars 2018. 

Samrådshandlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45, under kontorstid (vardagar 08.00-17.00), och på Medborgarkontoret City på stadsbiblioteket.

Informations- och sam­rådsmöte

Tid: tisdag 27 februari 2018 klockan 19.00

Plats: Ljungsbroskolans matsal, O G Svenssons väg 3, Ljungsbro

Synpunkter?

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen, via brev eller e-post, till samhällsbyggnadsnämndens diarium senast den 2018-03-18.

E-post: Skicka e-post till samhällsbyggnadsnämndens diarium

E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Liridon Tetaj

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-29 46 51

E-post: Liridon.Tetaj@linkoping.se

Planskede

Samråd. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 februari 2018