Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekängen - Gurkvägen ändring av detaljplan

Ändring av detaljplan DP 1368 i Ekängen.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra asfaltering. Planändringen berör enbart
Gurkvägen. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

Samråd genomfört

Samråd pågick 13 november - 26 november 2017. 

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Ali Hajar

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-26 32 14

E-post: Ali.Hajar@linkoping.se

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 november 2017