Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ljungsbro - Bjärka 1:11 m.fl.

Detaljplan i Ljungsbro för Bjärka 1:11 m.fl.

Syftet med planen är att minska miljöbelastningen i form av vattenföroreningar på intilliggande Norrbysjön. Detta säkerställs genom att visa på en godtagbar lösning för en långsiktig försörjning av området med vatten och avlopp. Ett annat syfte med planen är att skapa förutsättningar för befintliga arrendetomter för att de ska kunna styckas av till självständiga fastigheter.

Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

Samråd genomfört

Samråd pågick 12 februari - 4 mars 2018. Informations- och samrådsmöte hölls den 21 februari 2018. 

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Ali Hajar

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-26 32 14

E-post: Ali.Hajar@linkoping.se

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 mars 2018