Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ljungsbro - Björkö 3:11

Detaljplan i Ljungsbro för del av Björkö 3:11 m.fl.

Detaljplanen innehåller förslag till bostadsbebyggelse med cirka 29 stycken bostäder i form av par-, rad eller kedjehus.
 
Översiktsplanen Ljungsbro och Berg har pekat ut stadsdelen Ljungsbro som attraktiv med bland annat dess närhet till natur och fritidsaktivitet och kort pendlingsavstånd till Linköping.

Samråd genomfört

Samråd pågick 20 mars –  1 maj 2017. Informations- och sam­rådsmöte hölls den 29 mars 2017.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare. 

Roger Stigsson

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 61 10

E-post: Roger.Stigsson@linkoping.se

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 november 2017