Innerstaden - Innerstaden 1:12 m.fl. (Folkungavallen)

Detaljplan i Innerstaden för del av Innerstaden 1:12 m.fl. (Folkungavallen)

Detaljplanen omfattar gator och kvarter runt den nya simhallen. Detaljplanen är utformad för att möjliggöra en naturlig förlängning av innerstadens bebyggelse, där gatunätet länkar till omgivande stadsstruktur.

Detaljplanen medger byggrätt för fem nya kvarter. Ett av kvarteren ger plats åt en grundskola för 350 elever. Ett kvarter rymmer en större allmän parkeringsanläggning. Utgångspunkten är att skapa tydligt avgränsade kvarter med lokaler i bottenvåningar. Planen bedöms rymma upp till 500 bostäder.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och med miljöbalken kap. 3, 4 och 5.

Samråd

Samråd pågick 8 maj – 18 juni 2017. Information- och samrådsmöte hölls den 22 maj  2017.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Erik Adolfsson

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 61 65

E-post: Erik.Adolfsson@linkoping.se

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ programsamrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 juni 2017