Ekkällan - Innerstaden 1:29 m.fl. (Intill Stolplyckan)

Detaljplan i Ekkällan för del av Innerstaden 1:29 m.fl. (Intill Stolplyckan)

 

Detaljplanen ger förutsättningar för en ombyggnad av Djurgårdsgatan för att ge mer plats åt oskyddade trafikanter, trädplantering och kantstensparkering.Utmed gatan medges stadsbebyggelse med bostäder och lokaler i bottenvåningar. Bilgarage för bostäder kan byggas under mark.

Bebyggelsen varierar i höjd från fyra och en halv till sju våningar, med högst bebyggelse i anslutning till korsningen med Kaserngatan i söder.

Detaljplanen är förenligt med gällande översiktsplan och med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. Detaljplanen har föregåtts av ett detaljplaneprogram för ett större område längs Djurgårdsgatan, som godkändes av samhällsbyggnadsnämnden i juni 2015.

Samråd

Samråd pågår 19 juni – 27 augusti 2017. 

Samrådshandlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45, under kontorstid (vardagar 08.00-16.00), och på Medborgarkontoret City på stadsbiblioteket.

Informations- och sam­rådsmöte

Tid: torsdag 29 juni 2017 klockan 18.00

Plats:Framtiden, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Djurgårdsgatan 4.

Synpunkter?

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen, via brev eller e-post, till samhällsbyggnadsnämndens diarium senast den 2017-08-27.

E-post: Skicka e-post till samhällsbyggnadsnämndens diarium

E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Erik Adolfsson

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 61 65

E-post: Erik.Adolfsson@linkoping.se

Planskede

Samråd. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ programsamrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 juni 2017