Hjulsbro - Nyponkärnan 1

Detaljplan i Hjulsbro för Nyponkärnan 1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att riva befintlig förskolebyggnad som uppfördes på1970-talet för att istället bygga en ny förskola i två plan med plats för 160 barn. Det innebär en ökning med 50 platser jämfört med dagens 110 förskoleplatser.

Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

Samråd

Samråd pågår 5 februari - 25 februari 2018. 

Samrådshandlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45, under kontorstid (vardagar 08.00-17.00), och på Medborgarkontoret City på stadsbiblioteket.

Informations- och sam­rådsmöte

Tid: tisdag 20 februari 2018 klockan 19.30

Plats: Kvinnebyskolans matsal, Backsippevägen 14A.

Synpunkter eller frågor?

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen, via brev eller e-post, till samhällsbyggnadsnämndens diarium senast den 2018-02-25.

E-post: Skicka e-post till samhällsbyggnadsnämndens diarium

E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Liridon Tetaj

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-29 46 51

E-post: Liridon.Tetaj@linkoping.se

Planskede

Samråd. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 februari 2018