Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hjulsbro - Nyponkärnan 1

Detaljplan i Hjulsbro för Nyponkärnan 1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att riva befintlig förskolebyggnad som uppfördes på1970-talet för att istället bygga en ny förskola i två plan med plats för 160 barn. Det innebär en ökning med 50 platser jämfört med dagens 110 förskoleplatser.

Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

Samråd genomfört

Samråd pågick 5 februari - 25 februari 2018. Informations- och samrådsmöte hölls den 20 februari 2018.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Liridon Tetaj

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-29 46 51

E-post: Liridon.Tetaj@linkoping.se

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 februari 2018