Östra Valla - Valla 1:6 (Fridtunaparken m.m.)

Detaljplan i Östra Valla för del av Valla 1:6 m.fl. (Fridtunaparken m.m.)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra upplåtande av Fridtunaparken som skolgård dagtid. Samt att möjliggöra för utbyggnad av det underjordiska garage, vilket det har planlagts för i detaljplan i Östra Valla för Industrin 1 m.fl. (Wahlbecks företagspark).

Samråd

Samråd pågick 13 februari - 27 mars 2017. Information- och samrådsmöte hölls den 27 februari 2017.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Sara Bergström

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 54 54

E-post: Sara.E.Bergstrom@linkoping.se

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument 

 

Planområde

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 mars 2017