Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Rappestad - Rappestad 3:2

Detaljplan Rappestad för del av Rappestad 3:2 (ny förskola)

Detaljplanearbetet är fortsättning på det planprogramarbete som gjordes för att utreda lokaliseringsalternativ för en ny förskola i Rappestad tätort, nordväst om Linköping.

Syfte med planläggningen är att ge möjlighet för en byggrätt för förskola på fastigheten Rappestad 3:2. Förskolans kapacitet är tänkt för 60 barn med en utbyggnadsmöjlighet till 80 barn. Förskolan ska kunna användas och omvandlas till skola vid behov.

Plansamråd genomfört

Programsamråd pågick 10 april - 24 maj 2013. Plansamråd pågick 24 november 2014 - 25 januari 2015

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta planhandläggare.

Ali Hajar

Planarkitekt Plankontoret

Skicka e-post till Ali

E-post: Ali.Hajar@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 14

Planskede

Plansamråd genomfört. Handläggs med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Dokument

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016