Västra Valla - Intellektet 7 (Colonia)

Detaljplan i Västra Valla för Intellektet 7 (Colonia)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ytterligare cirka 300
studentbostäder och cirka 60 vanliga bostäder. Nya bostäder placeras norr och
söder om de befintliga bostadshusen. Detaljplanen är förenlig med gällande
översiktsplan ”Ändring av Översiktsplan för staden Linköping, Del av Västra
Valla” som antogs 2013.

Samråd

Samråd pågår 2 maj - 13 juni 2016   

Samrådshandlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45, under kontorstid (vardagar 08.00-17.00, juni 8:00-16:00) och på Medborgarkontoret City på stadsbiblioteket (bibliotekets öppeteider).

Informations- och sam­rådstillfällen:

Kommunens handläggare finns på plats i C-huset, Linköpings universitet, Campus Valla för information och frågor måndag 23 maj 2016.

  • Colosseum kl: 11:30-13:30
  • Sal T2 (C-huset, ingång 20) kl. 18:30

Synpunkter?

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen senast den 13 juni 2016.

E-post: Skicka e-post till samhällsbyggnadsnämndens diarium

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Magnus Hultegård

Planarkitekt

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-20 61 14

Planskede

Samråd. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt Plan- och
bygglagen 2010:900.

Dokument

3D-vy

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016