Lisa Setterdahl

Tillgänglig för frågor från 22 augusti.

Planarkitekt

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-26 32 68