Placemaking Platensgatan

Nu skapas ett ännu mer tydligt, mänskligt och lekfullt gaturum på Platensgatan. En plats att stanna till på, mötas och trivas. Pop-up platserna finns uteserveringssäsongen ut.

 

Platensgatan är ett strategiskt betydelsefullt stråk och en mötesplats som kopplar ny bebyggelse i Övre Vasastaden med stadskärnan. Inriktningen i ”Utvecklingsplan för Linköpings innerstad” är att samla aktiviteter och rörelse längs utvalda stråk för att göra de mer aktiva och upplevelserika, vilket även ger bättre förutsättningar för näringsidkarna längs gatan.

Gatan har under många år varit en del av stadens givna ”raggarstråk”. Både dagtid och nattetid har gatan haft stort inslag av trafik utan mål inom området.

2015 gjordes ett flertal insatser för att omvandla gatan- från en gata för bilar till en gata för stadsliv. Gatan höjdes till en nivå och möjliggjorde utökade uteserveringar. Linköpingskonstnärerna Hasti Radpour, Julius Nord och Sebastian Galo fick i uppdrag att smycka gatan med gatukonst vilket kom att bestå av stora streckgubbar.

Gatan skyltades även om till Gågata. Omvandlingen firades genom Gatuliv, ett uppskattat årligt popup- event där utvald gata stängs av för biltrafik och fylls med konst, kultur och mycket annat. Insatserna som gjordes skapade vissa effekter men bedömningen är ändå att mer krävs för att gatan skulle få önskade kvaliteter.

Linköpings stadskärna är certifierad enligt Purple Flag som handlar om att skapa en trygg och samtidigt levande stad dygnet runt. Platensgatan är en viktig byggsten för utveckling av Linköpings stadskärna och här finns möjligheten att skapa en levande gata dygnet runt.

Uppdraget

Genom att arbeta enligt konceptet ”Placemaking” ges Platensgatan en tydligare identitet och karaktär som tar utgångspunkt i gatans befintliga kvaliteter och konst.

Platensgatan ska upptäckas som ett intressant stråk i staden, en plats att stanna till på, mötas och trivas.

De temporära pop up-platserna finns mellan Ågatan och Kungsgatan uteserveringssäsongen ut.

Just att det är tidsbegränsat har gett möjligheten att vara friare i utformning och idé än om gestaltningen varit permanent.

Vad

Möbel- och planteringsmodeller har byggts i furuplyfa som målats. Dessa har monterats på bottenskivor på platsbyggd ram. Färgglada vimplar mellan fasaderna.

Kontaktpersoner:

Linda Moström

Landskapsarkitekt

Stadsmiljökontoret

Telefon:

013-20 56 79

E-post: Linda.Mostrom@linkoping.se

Marianne Lindh

VD, Cityutvecklare

Linköping City Samverkan AB

Telefon:

013-25 30 32

E-post: marianne@linkopingcity.se

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt:.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 maj 2017