Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Smart cykelmätning med 3D kameror

I dag börjar kommunen sätta upp fasta cykelmätningskameror på ett tjugotal platser i staden.
Mätsystemet ger information kring antal cyklister, riktning och hastigheter. Dygnet runt, året runt.

3D- kamera cykelmätning

 

I Linköping är målet att öka andelen som cyklar till 40% senast år 2030. Med detta system kan kommunen bättre följa upp målet, få kunskap kring flöden och därmed prioritera rätt insatser samt mäta vilken effekt olika cykelfrämjande åtgärder får.

Mätsystemet består av två kameror och en beräkningsenhet som sätts ihop och ger en 3D beskrivning av scenen. 

Inga bilder lagras eller skickas vidare. Användare av mätdatan är kommunens tjänstepersoner.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 december 2017