Del 2b: Tillägg till översiktsplan för staden Linköping

En ändring har gjorts av översiktsplanen för staden Linköping, gällande del av Västra Valla. Detta möjliggör bostäder och service inom befintligt och planerat universitetsområde.

Planen antogs av kommunfullmäktige i april 2013.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 juni 2016