Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hastighetsplan

År 2012 antog samhällsbyggnadsnämnden en hastighetsplan för Linköping med syftet att med rätt hastighetsgränser skapa en säkrare och mer attraktiv stad.

Hastighetsplanen innebär en sänkning av hastigheterna på många vägar och syftet är:

  • Färre olyckor och skadade i trafiken.
  • Mindre buller och luftföroreningar.
  • Tryggare och trevligare stadsmiljö.

Omskyltning för Linköpings tätort och Malmslätt har skett i etapper från oktober 2014 till september 2015.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 juni 2016