Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trafikstrategi

Trafikstrategin innehåller principer för hur vi ska arbeta för att skapa ett hållbart framtida trafiksystemen i staden.

Strategin visar hur vi ska prioritera mellan olika trafikslag och vilken typ av åtgärder som kommunen i första hand bör genomföra. Trafikstrategin antogs av kommunfullmäktige i juni 2010 som en del av översiktsplanen för staden Linköping.

Målet är att:

  • Sänka andelen biltrafik från ca 60% till ca 40%.
  • Öka andelen kollektivtrafikresenärer från 13% till ca 20%.
  • Öka andelen cykeltrafikanter från 27% till ca 40%.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 juni 2016