VA-plan för landsbygden

Kommunen och Tekniska verken har tagit fram en VA-policy för landsbygden för de kommande 18 åren med riktlinjer för vatten- och avloppsplanering.
Syftet är att minska utsläppen och skydda sjöar och vattendrag i kommunen för framtida generationer.

Kommunen arbetar på flera fronter för att minska utsläppen och påverkan på sjöar och vattendrag:

  • VA-planen för Linköping har tagits fram att identifiera de områden där husen ligger tätt och där kommunen har ett ansvar att bygga ut allmänt dricksvatten och avlopp med hänsyn till skydd för människors hälsa eller miljön.
  • Tekniska verken ansvarar för det allmänna vatten- och avloppsnäten. De ser till att det befintliga avloppsnätet håller god standard utan läckage, samt att dricksvattnet håller en god kvalitet.
  • Miljökontoret är den lokala miljömyndigheten som kontrollerar alla mindre/enskilda avlopp och ser till att de uppfyller dagens krav.

 

VA-utbyggnadsplanen anger när detaljplaner för de olika områdena planeras starta och när olika områden kommer att anslutas till de allmänna näten för dricksvatten och avloppsvatten. Tidplanen kan komma att förändras beroende på omständigheter som  inte är kända idag.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst eller kommunens projektledare.

Marie Hägglund

Gruppchef hållbarhet och miljökommunikation

Plankontoret

Telefon:

013-26 31 13

E-post: Marie.Hagglund@linkoping.se

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 maj 2017