Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vägtrafikbuller - åtgärdsprogram

Buller bedöms idag som ett av de mest utbreda miljöproblemen.

Samhällsbyggnadsnämnden genomförde under 2015 en kartläggning av trafikbuller (spår- och vägtrafik) i Linköpings kommun. Utifrån resultat av kartläggningen framarbetas ett åtgärdsprogram som går ut på samråd under vår-sommar 2018.

Åtgärdsprogrammets innehåll styrs av den svenska förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) och kommer bland annat innehålla:

 • Vilka bullerkällor som omfattas.
 • Antalet personer som utsätts för buller.
 • Vilka situationer som behöver förbättras samt vilka områden som prioriteras.
 • Beskrivning av redan utförda åtgärder och planerade åtgärder de kommande fem åren samt en långsiktig strategi.
 • Beskrivning av åtgärder för att skydda områden där ljudnivån anses utgöra en särskild kvalitet såsom parker, rekreationsområden, friluftsområde och andra natur- och kulturmiljöer:
 • Den samhällsekonomiska nyttan av åtgärder.
 • Hur åtgärdsprogrammet ska genomföras och utvärderas

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

E-post:
Skicka e-post till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 april 2018