Arkitekturprogram för Linköpings innerstad

Linköping är inne i en expansiv period. Staden växer och utvecklas, det är både en uttalad politisk målsättning och en realitet. Staden ska växa hållbart och med kvalitet. Därför tar kommunen fram ett Arkitekturprogram för Linköpings innerstad.

Argumenten för ett kvalitativt växande identifierades redan i Utvecklingsplan för Linköpings innerstad. Den beskriver hur viktiga kvalitetsfrågorna är i konkurrensen om nya invånare och företag.

Målet hållbar stadsutveckling är numer en förutsättning i all planering. Arkitekturprogrammet visar hur arkitektur och stadsbyggnad kan bidra till detta.

Ett ytterligare skäl till ett arkitekturprogram är att stad byggs av många aktörer, inte bara kommunen. Alla kan bidra och alla är betydelsefulla. Kommunen anger här vilka förväntningar man har på aktörerna. På så sätt blir handlingsutrymmet tydligt för dem som vill bidra.

Arkitekturprogrammet lyfter också fram arkitekturen som den mest tillgängliga kulturyttringen. Många människor är uppmärksamma på arkitekturen och hur staden ser ut, andra mindre, men den påverkar alla.

Programmet är uppbyggt med en inledande sammanfattande del som övergår i fördjupningar kring varje huvudrubrik.

Huvudinnehållet är uppdelat på en del om stadsbyggnad och en del om arkitektur.

Samråd

Samråd pågår mellan den 27 juni och 30 september 2016.

Förslaget finns även att hämta på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen eller på Medborgarkontor city.

Välkommen att kontakta vår kundtjänst för frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Teknik- och samhällsbyggnadskontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Medborgarkontoret svarar på frågor om kommunens verksamheter och om övrig samhällsservice.

Öppettider:
Måndag - fredag 10.00 - 17.00
Lunchstängt 12.00 - 13.00

Extra kvällsöppet torsdag 26/1 17.00 - 19.00

Telefon: 013-20 66 70

E-post: Skicka e-post till Medborgarkontor City

Postadress:
Linköpings kommun
Medborgarkontor city
Östgötagatan 5
581 81 Linköping

Besöksadress:
Östgötagatan 5
Östgötagatan 5 på karta

Tillgänglighetsinformation Östgötagatan 5

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/medborgarkontor

Synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter senast den 30 september 2016. Märk synpunkterna "Arkitekturprogram för Linköpings innerstad" och skicka dem via e-post eller brev till KS Registrator.

E-post: Skicka e-post till KS Registrator

Postadress: Linköpings kommun, KS Registrator, 581 81 Linköping

Glöm inte att ange din postadress.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst eller kommunens projektledare.

Johanna Wiklander

Stadsarkitekt

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon:

013-20 70 46

 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 september 2016