Arkitekturprogram för Linköpings innerstad

Linköping växer, det är både en uttalad politisk målsättning och en realitet. Staden ska växa hållbart och med kvalitet. Därför arbetar kommunen med ett Arkitekturprogram för Linköpings innerstad.

Programmet har varit ute på samråd hösten 2016. Efter bearbetning var programmet på utställning mellan 15 augusti och 15 oktober 2017.

Redan i Utvecklingsplan för Linköpings innerstad bestämdes att Linköping ska växa med kvalitet. Utvecklingsplanen beskrev hur viktiga kvalitetsfrågorna är i konkurrensen om nya invånare och företag. Arkitekturprogrammet beskriver hur vi ska nå målsättningen om högre kvalitet i det som byggs nytt.

Målet hållbar stadsutveckling är numer en förutsättning i all planering. Arkitekturprogrammet visar hur arkitektur och stadsbyggnad kan bidra till detta.

Ett ytterligare skäl till ett arkitekturprogram är att stad byggs av många aktörer, inte bara kommunen. Alla kan bidra och alla är betydelsefulla. Programmet ska fungera som ett ramverk av principer som erbjuder handlingsfrihet och initiativ för de aktörer som bygger.

Arkitekturprogrammet lyfter också fram arkitekturen som den mest tillgängliga kulturyttringen. Många människor är uppmärksamma på arkitekturen och hur staden ser ut, andra mindre, men den påverkar alla.

Programmet är uppbyggt med en inledande sammanfattande del som övergår i fördjupningar kring varje huvudrubrik.

Utställning

Utställning av det bearbetade planförslaget pågick mellan den 15 augusti och den 15 oktober 2017. 

Planförslaget finns även att hämta på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Där kan du även få samrådsredogörelsen som inte får publiceras på hemsidan på grund av att den innehåller personuppgifter.

Samråd

Samrådet pågick mellan den 27 juni och den 30 september 2016.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst eller stadsarkitekt Johanna Wiklander.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt:.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Johanna Wiklander

Stadsarkitekt

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon:

013-20 70 46

E-post: Johanna.Wiklander@linkoping.se

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 oktober 2017