Lämna synpunkter på Arkitekturprogram för Linköpings innerstad

Vi vill ha dina synpunkter senast den 15 oktober 2017. Märk synpunkterna "Arkitekturprogram för Linköpings innerstad" och skicka dem via e-post eller brev till KS Registrator.

E-post: Skicka e-post till KS Registrator

E-post: kommun@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, KS Registrator, 581 81 Linköping

Glöm inte att ange din postadress.