Linköpings mötesplatser – innerstadens torg och parker

Linköping är inne i en expansiv period, staden växer och utvecklas. I den levande och energirika staden samverkar verksamheter, byggnader och stadens offentliga rum – stadens torg, parker och friluftsområden.

Mötesplatserna är platser för alla, där vi kan mötas och umgås, men de kan också vara miljöer som hyser värdefulla natur- och kulturvärden eller utgör en viktig resurs för att hjälpa staden att hantera ett förändrat klimat.

Linköpings kommun arbetar med ett tillägg till översiktsplanen för staden Linköping; ”Linköpings mötesplatser – innerstadens torg och parker”. I planförslaget presenteras övergripande inriktningar och strategier för utveckling av de offentliga mötesplatserna. Planen utgör en del i arbetet för att skapa en mer och bättre innerstad.

Samråd

Samrådet pågick mellan den 27 juni och 30 september 2016.

Förslaget finns även att hämta på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst eller kommunens projektledare.

Julia Appelgren

Översiktsplanerare

Plankontoret

Telefon:

013-20 67 22

E-post: Julia.Appelgren@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 september 2017