Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Linköpings mötesplatser – innerstadens parker och torg

Linköping är inne i en expansiv period, staden växer och utvecklas. I den levande och energirika staden samverkar verksamheter, byggnader och stadens offentliga rum – stadens torg, parker och friluftsområden.

Mötesplatserna är platser för alla, där vi kan mötas och umgås, men de kan också vara miljöer som hyser värdefulla natur- och kulturvärden eller utgör en viktig resurs för att hjälpa staden att hantera ett förändrat klimat.

Linköpings kommun arbetar med ett tillägg till översiktsplanen för staden Linköping; ”Linköpings mötesplatser – innerstadens torg och parker”. I planförslaget presenteras övergripande inriktningar och strategier för utveckling av de offentliga mötesplatserna. Planen utgör en del i arbetet för att skapa en mer och bättre innerstad.

Samråd

Samrådet pågick mellan den 27 juni och 30 september 2016.

Förslaget finns även att hämta på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

E-post:
Skicka e-post till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Bearbetning av förslaget

Just nu pågår en bearbetning av inkomna synpunkter från samrådsförfarandet. Planförslaget planeras att ställas ut för utställning under sommaren 2018, där medborgare åter ges möjlighet att komma med synpunkter. Eventuellt antagande av kommunfullmäktige, beräknas i vinter 2018.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst eller kommunens projektledare.

Julia Appelgren

Översiktsplanerare

Plankontoret

Telefon:

013-20 67 22

E-post: Julia.Appelgren@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 april 2018