Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

KS Registrator

Vi vill ha dina synpunkter senast den 30 september 2016. Märk synpunkterna "Linköpings mötesplatser – innerstadens torg och parker" och skicka dem via e-post eller brev till KS Registrator.

Skicka e-post till Lämna synpunkter på Linköpings mötesplatser – innerstadens torg och parker

E-post: kommun@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, KS Registrator, 581 81 Linköping

Glöm inte att ange din postadress.