Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

KS Registrator

Vi vill ha dina synpunkter senast den 30 september 2016. Märk synpunkterna "Linköpings mötesplatser – innerstadens torg och parker" och skicka dem via e-post eller brev till KS Registrator.

E-post: Skicka e-post till Lämna synpunkter på Linköpings mötesplatser – innerstadens torg och parker

E-post: kommun@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, KS Registrator, 581 81 Linköping

Glöm inte att ange din postadress.