Lämna synpunkter på Linköpings mötesplatser – innerstadens torg och parker

Vi vill ha dina synpunkter senast den 30 september 2016. Märk synpunkterna "Linköpings mötesplatser – innerstadens torg och parker" och skicka dem via e-post eller brev till KS Registrator.

E-post: Skicka e-post till KS Registrator

Postadress: Linköpings kommun, KS Registrator, 581 81 Linköping

Glöm inte att ange din postadress.